Co-op Contact Information:

Chiara Longhi

604-822-4793

chiara.longhi@ubc.ca

Co-op Programs: